måndag 29 oktober 2012

Oppositionen för renhåriga val i Ryssland

Den ryska oppositionsrörelsen valde i helgen ett samordningsråd
som ska leda rörelsen under det kommande
året. Med 72 000 giltiga röster avlagda (10 000 underkända)
blev valet knappast någon manifestation av
masstöd.