lördag 23 februari 2013

Lenin , mördare eller hjälte? En svensk gymnasieungdom, Sebastian Karlberg, reflekterar på temat "Lenin, mördare eller hjälte?"
Lenin. Ett namn som väcker många frågor , tankar och känslor. Det är svårt att hitta objektiva källor om honom , alla har en åsikt och ingen lämnas oberörd.

Jag ska försöka berätta om de två huvudsakliga linjerna i denna uppsats , och sedan min egen syn på Lenin.

Den första är högern och kapitalets syn på Lenin , där är Lenin en massmördare och en maktgalen psykopat.

Den andra versionen är den sovjetiska propagandabilden av Lenin som en person i klass med Jesus eller Gud.

Hur trovärdig är dessa källor? Ska man lita mer på den amerikanska eller den ryska synen på Lenin? Eller kanske något mittemellan?

Det är mina utgångspunkter.

Lenin

Källorna om Lenin är många , den ena är mer pålitlig än den andra. Detta beror också på vad man vill hitta.

Jag är kritisk till folk som anväder böcker som ''Kommunismens svarta bok'' eller sidor som ''Upplysning om kommunismen''. Dessa två källor utmålar Lenin som en blodig despot som var ute efter att förtrycka folket i Ryssland för att uppnå ett utopiskt statskick någon gång i framtiden. Hemsidan ''Upplysning om kommunismen'' är inte pålitlig då den får pengar från Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna som har ett intresse utav att svartmåla Lenin.

Jag har svårt för källor likt dessa som helt bortser från den tid och de förhållanden som bla Lenin verkade i , lika mycket som jag har svårt för analysen att Hitler kom från ingenstans och inte ser till de ekonomiska och sociala förhållandena. De de ''kristiska'' källorna helt missar är att Lenin verkade i en otroligt turbulent tid i historien , i en tid då världen skakades av ett världskrig , uppror och tekniska framgångar. Detta bortser många källor allt för ofta ifrån när det kommer till historia , inget händer av en slump.

Jag köper inte heller de helt okritiska källorna. De som hävdar att Lenin var en närmast religös figur. Mycket av den synen är en efterkonstruktion gjord av framförallt Stalin. Stalin var den som byggde upp Leninmyten , han var den som , mot Lenins vilja , byggde ett mausoleum och gjorde en storslagen begravning , han var den som lät bygga upp en personkult kring Lenin. Mycket av detta lever fortfarande kvar sedan dess.

Jag tror inte ens att Lenin hade varit glad av den bilden som förmedlades av honom efteråt , där han delar ut paket till barn eller där han står lätt framåtlutad i motvind och håller tal.

Nej jag tror att sanningen ligger någonstans mittemellan. Vilket många biografier och även de ryska arkiven visar. Lenin var varken en despot eller ett helgon.

Stefan Lindgrens Lenin biografi är en sådan källa. Den är , till skillnad från högerns och Sovjets syn på Lenin väldigt realistisk då den tar upp både de misstag Lenin gjorde under sin tid vid makten och även de framsteg som skedde. Han sätter även Lenin i ett historiskt perspektiv. Även källorna till denna bok är mycket pålitliga , då de mesta av informationen kommer från brev , dagböcker och hemliga arkiv. Han dammar även av de myter som finns kring Lenin , både hjältemyten och mördarmyten.

Mycket av det som skrivs om Lenin kommer ifrån det Ryska inbördeskriget eller Stalintiden. Lenin regerade mestadels under det Ryska inbördeskriget som var ett otroligt hårt och blodigt krig , med massvält och utländsk intervention från västmakternas sida. Det är svårt att i ett inbördeskrig räkna ut vilken sida som är ''värst'' eftersom mycket är propaganda från båda sidor , men man kan vara säker på att både den vita och röda sidan. Det framhäver även de Leninbiografier jag tittat i (Natur och kulturs förlag , Lenin av Stefan Lindgren osv)

Det pratas ofta om avrättningar efter revolutionen. Vilket alla källor talar för , inklusive propagandakällorna. Frågan är hurmånga avrättades direkt efter revolutionen? Hur många som avrättades under det inbördeskriget från de rödas sida är rätt svårt att veta , men de som avrättades direkt efter revolutionen finns det siffror på.

Under tiden direkt efter revolutionen kom en våg av ''Vit Terror'' från de övriga partier som var tillåtna , Socialistrevolutionärererna (att jämföra med en blandning av S oc C) och Mensjevikerna (socialdemokrater) , alltså våldsdåd från den tidigare statsmakten , efter detta beslutades om en form av ''Röd terror'' från bolsjevikiskt håll. Svaret blev att Bolsjevikerna tog gisslan och ett stort antal både arresterades och avrättades i revolutionens namn. Man beräknar att under de första 6 månaderna av revolutionen avrättades 22 , de kommande 6 månaderna skulle ytterligare 6000 avrättas. Lenin deltog inte själv på det mötet där detta beslut fattades , men det låg helt i Lenins linje. Redan efter de första attentaten , dels mot honom men också mot många av hans kamrater hade han hävdat att motaktioner var nödvändiga. (Tjekans arkiv)

Efter att man sett hur de ''vita'' (vilket är en salig blandning av anti-bolsjevikiska grupper) begått massakrer runt om i det gamla imperiet , framförallt i Finland och Ukraina , beslutade regeringen att låta arrestera ''alla'' socialistrevolutionärer som var den mest militanta gruppen. Detta var dock fysiskt omöjligt , men man kan jämföra det med ett barn som säger ''pappa slår ihjäl mig''. SR var ju det dominerande paritet på landsbygden i valet 1917.

Adderar man alla uppgifter som kommer från ''den röda terrorn'' som står i Kommunismens svarta bok får man ett 6 siffrigt tal. Den tyska tidningen Der Spiegel pratar om 140 000. Medan den sovjetiska historieskrivningen pratar om fyr - femsiffriga tal. Det är dock dumt att ge Lenin skulden för allt dödande. Visst var han hjärnan bakom mycket , men de mesta av dödandet beordrades utav hans komanjoner som tex Trotskij Zinovjev eller Stalin. Jag tror också att många pratar om Stalin samtidigt som man pratar om Lenin , jag tror att den som varit mest kritisk till utvecklingen under och efter Stalin hade varit Lenin. Han vände sig nog i graven när Moskvarättegångarna ägde rum , då Stalin lät avrätta i princip hela partiledningen från Lenins tid. Lenin har även i flera brev gett rådet till hans efterföljare att avrätta Stalin , ty han var för hård och saknade empati.

Många pratar ofta om svälten under Lenin. Denna är ett faktum. Men svälten var inte framtvingad för att få befolkningen på fall , svälten berodde dels på metrologiska förhållanden men också för att småbönder vägrade dela med många sig till den svältande stadsbefolkningen. För att tackla detta infördes den såkallade krigskommunismen. Krigskommunism innebar för bönderna en tvångsrekvirering utav spannmålet för att sedan göra så att folket i städerna fick ta del utav detta. Det var en brutal men nödvändig politik för att få ut lika stor mängd mat till alla. Krigskommunismen varade under de åren som inbördeskriget varade , med sjukdomar , ransonering och allt vad krig för med sig så såg Lenin krigskommunismen som en tillfällig lösning på de akuta problem som faktiskt fanns. När kriget var slut var landet i en djup kris , sjukdomar och svält härjade. För att få ekonomi att växa snabbt och få landet på fötter införde Lenin den såkallade Nya Ekonomiska Politiken. NEP var en tillfällig liberalisering utav marknaden. Den unga Sovjetstaten som kämpat för sitt liv , motstått utländsk intervention och var nu på , på bara några få år , på fötter igen. Denna politik såg som en stor framgång för de flesta.

För första gången hade folket fred , bröd och jord.

Andra källor vill peka ut Lenin som humorbefriad och nördig (en amerikansk dokumentär). Visst blir man nördig utav att hålla på med politik , men läser man många av Lenins texter så hittar man både svordommar och skämt , så den myten kan jag slå hål på direkt.

Min syn på Lenin

Jag ser Lenin som en stor förebild och en stor revolutionär. Men jag vill samtidigt poängtera att inget av det Lenin ville genomföra hade varit möjligt om inte han hade haft en hel rörelse i ryggen. Det är tråkigt att när man pratar om Oktoberrevolutionen så pratar man nästan bara om Lenin , vilket är helt felaktigt. Oktoberrevolutionen var inte en mans verk utan en hel rörelses verk. En politiskt medveten rörelse som byggdes utav arbetare , bönder och soldater. Rörelsen leddes inte ens utav Lenin , den leddes utav en idé om ett bättre samhälle. Jag tror dock att Lenin har spelat en stor roll för socialismen och för arbetarrörelsen runt om i världen. Därmed sagt att jag inte är helt okritisk till denna man. Jag tycker att det var otroligt dumt att slå ner det såkallade Kronstadtupproret 1921. Kronstadt var en millitärbas som hade spelat en avgörande roll under Oktoberrevolutionen , de hade nu tröttnat på att Bolsjevikpartiet skulle sitta med i alla sovjeter (arbetarråd) , och krävde nu att partiet skulle stå under sovjeterna inte tvärtom.

Lenin gav då Trotskij i uppgift att möta upproret , han fick fria händer. Upproret slutade i en massaker på de som gjorde uppror. Det var enligt mig otroligt dumt , för kan inte ett parti som lyssnar på arbetarklassen ta att få kritik så ska man inte leda arbetarklassen i dess kamp.Detta var Bolsjevikernas största misstag , man högg sina egna i ryggen. Kronstadtmatroserna hade ju tidigare varit bolsjevikernas ivrigaste supportrar. Tilläggas bör att Aleksanda Kollontaj , som var en av de ledande bolsjevikerna var starkt kritisk till att man slog ned Kronstadtupproret , detta framförde även hon till Lenin och övriga i Centralkommitén

Jag ser Sovjetunionen , fram till Lenins död , som en bra stat i jämförelse med de andra i Europa.

Lenin kämpade för tre saker fred , jord och bröd. Och efter en lång och slitsam kamp mot tsarmakten , Polen , utländska trupper och vita kontrarevolutionärer , hade Lenin och Bolsjevikerna nu lyckats påbörja byggandet utav socialismen , och för första gången i historien hade folket i Ryssland just fred , jord och bröd. Det kallar jag ett framsteg , ett viktigt framsteg inte bara för Rysslands arbetarklass , utan också för världens arbetarklass.

Sen tycker jag att det är allmänt häftigt att kostymen han gjorde revolution i och har på alla affischer är köpt på PUB i Stockholm. Visst har många kändisar varit i Stockholm , men ingen är så känd som Vladimir Ilitj Lenin.

Lenin idag.

Idag finns det många som hävdar sig företräda den leninistiska ideologin. Det är dock få som faktiskt gör det. Många , inte minst Stalin och Trotskij har förvrängt Lenins texter för att legitimera sina egna åsikter. Man har tillskrivit Lenin citat och ändrat hans texter.

Bla i den av Stalin skrivna Leninismens Grunder , skriver Stalin mycket om stadiet ''Proletariatets diktatur'' , som enligt Lenin enbart skall vara en kort tid. Men Stalin skriver mycket om detta tror jag för att kunna legitimera sin egen agenda.

Det är tråkigt att det blivit så.

Ett annat exempel är Nordkorea. Nordkorea säger sig praktisera socialism och Lenins teorier. Samtidigt så saknas arbetarråd , landet är fullt av både peronkult och begått nationalism. De har en yrkesarmé. Något som Lenin förkastade som tsaristiskt. Lenin förespråkade arbetarmiliser , dels för att det var ett försvar på folkets villkor och inte för den härskande klassen. Dels därför att du hellre kämpar för dina vänner än för någon du aldrig mött.

Det enda land jag kan komma på som faktiskt praktiserar marxismen-leninismen är Kuba. På Kuba finns det arbetarråden som Lenin pratade om , där finns det kommunistiska partiet som leder samhället och det finns en arbetarmilis. Många kallar Kuba för en diktatur. Det är enligt mig felaktigt. På Kuba finns , likt de första åren i Sovjet , fria tidningar som ägs utav föreningar istället för utav privatpersoner. Valsystemet är ett personvalsystem och alla partier är förbjudna att ställa upp , inklusive kommunistpartiet.

Demokrati betyder folkstyre och ska vi jämföra med USA så har det kubanska folket långt mer att säga till om än det amerikanska. I USA finns det två partier som tycker lika , alla kampanjer är beroende utav pengar och de partier som saknar detta är chanslösa.

På Kuba nominerar man de man har förtroende för , det kan vara grannar eller bekanta, där handlar det om förtroende istället för pengar.

På Kuba kan folk avsätta sina parlamentsledamöter när de vill genom att tio procent utav befolkningen i den valkretsen tycker det. Visst finns det problem på Kuba , och det pratar kubanerna ofta om. Kubanerna är ett väldigt frispråkigt folk och det märks om man varit där. Nu har inte jag varit där men jag känner många som vart där.

Kuba har infört socialismen , Venezuela , Bolivia och Angola är på väg dit.

Sebastian

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar