onsdag 19 april 2023

Ryssland ut ur Ukraina?

USA:s invasion av Irak motiverades som en preventiv aktion för att
förhindra användning av massförstörelsevapen. 

Det har föreslagits att som en "antiimperialistisk" paroll kräva "Ryssland ut ur Ukraina".

Innan man gör det bör man sätta sig in i båda sidors syn. Den västliga synen matas vi med dagligen. Men vad säger egentligen ryssarna?

torsdag 23 mars 2023

Frihet åt Idel-Ural och Kossackien?

Låt oss stärka vänskapen mellan de båda broderfolken!
Affisch från den tyska ockupationen av Ukraina.

Just nu pågår en osedvanlig propagandakampanj mot Ryssland kopplad till Nato:s eskalerande krigföring i Ukraina. USA, som själva inte undertecknat Romstadgan, applåderar schizofrent nog  ICC:s arresteringsorder mot Putin och Storbritannien skickar radioaktiv ammunition till Ukraina.

Tro bara inte att västs aggressiva åtgärder började med rysk inblandning i Ukraina. Västs hållning har med kort avbrott varit densamma i minst hundra år.

torsdag 16 mars 2023

Samtal om Lenin


11 februari år 2000 utspelades följande samtal om Lenin i P1 morgon.

Programledaren Thomas Ramberg hade inbjudit Stefan Lindgren och Gunnar Fredriksson till ett samtal om boken Lindgrens Leninbiografi, som just utkommit på Fischer förlag (ISBN 9789170549311).

måndag 27 februari 2023

Putins tal till federala församlingen 21 februari 2023

Ärade ledamöter av den federala församlingen – senatorer, ledamöter av statsduman! Kära medborgare i Ryssland! Jag håller detta tal i en svår tid för vårt land – det vet vi alla mycket väl – en tid av grundläggande, oåterkalleliga förändringar i världen, en tid av betydelsefulla historiska händelser som kommer att avgöra vårt lands och vårt folks framtid, en tid då var och en av oss har ett enormt ansvar.

För ett år sedan fattades ett beslut om att genomföra den särskilda militära operationen för att skydda människor på våra historiska marker, för att garantera vårt lands säkerhet och för att undanröja hotet från den nynazistiska regim som uppstod i Ukraina efter kuppen 2014. Och steg för steg, försiktigt och konsekvent, kommer vi att ta itu med de utmaningar vi står inför.

Sedan 2014 har Donbass kämpat, försvarat rätten att leva på sitt eget territorium, att tala sitt modersmål; de har kämpat och inte gett upp under blockad och ständig beskjutning, oförblommerat hat från Kievregimen; de har trott och väntat på att Ryssland skulle komma till undsättning.