måndag 24 februari 2014

Till minnet av Axel Gisslén

En av Ryska postens trognaste prenumeranter, Axel Gisslén, f d kommunalråd
(s) i Örebro har avlidit.

Axel var en sann Rysslandsvän, gjorde vänortsrelationen Örebro-Novgorod till
mycket mer än en artighet. Hans Rysslandsförening i Örebro inbjöd till
årliga föredrag om Ryssland på hög nivå.

Axel var socialist på grundval av egna erfarenheter. Han följde principen
att tala med alla, vilket är en särdeles klok hållning i den frikyrkliga
krämarstaden. Tvärsöver gatan på Hjorttorpsvägen i Örebro (som råkar vara
den första adressen i mitt medvetna liv) bodde den kommunistiske
skoarbetaren Gustaf Hjelm som han alltid respekterade och hade ett livslångt
småputtrigt gräl med. Varje gång han gick på systemet köpte han Proletären
och Folket i Bild.

Tyvärr förökas sådana som Axel Gisslén inte genom knoppning. Jag tror inte
tomrummet snart kommer att fyllas.

Men läs dagens nummer av Ryska posten, som Axel skulle ha kastat sig över.
Bestäm dig sedan för en provprenumeration. En månad kostar inget. Bara ditt
intresse.

Stefan Lindgren