måndag 27 februari 2023

Putins tal till federala församlingen 21 februari 2023

Ärade ledamöter av den federala församlingen – senatorer, ledamöter av statsduman! Kära medborgare i Ryssland! Jag håller detta tal i en svår tid för vårt land – det vet vi alla mycket väl – en tid av grundläggande, oåterkalleliga förändringar i världen, en tid av betydelsefulla historiska händelser som kommer att avgöra vårt lands och vårt folks framtid, en tid då var och en av oss har ett enormt ansvar.

För ett år sedan fattades ett beslut om att genomföra den särskilda militära operationen för att skydda människor på våra historiska marker, för att garantera vårt lands säkerhet och för att undanröja hotet från den nynazistiska regim som uppstod i Ukraina efter kuppen 2014. Och steg för steg, försiktigt och konsekvent, kommer vi att ta itu med de utmaningar vi står inför.

Sedan 2014 har Donbass kämpat, försvarat rätten att leva på sitt eget territorium, att tala sitt modersmål; de har kämpat och inte gett upp under blockad och ständig beskjutning, oförblommerat hat från Kievregimen; de har trott och väntat på att Ryssland skulle komma till undsättning.