måndag 29 april 2019

Ryssland ratificerar Parisavtalet

Ryssland kan ratificera Parisavtalet om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) före årets slut, sade vice premiärminister Aleksej Gordejev vid sitt möte med Tysklands minister för ekonomiskt samarbete och utveckling Gerd Mueller i Moskva.

Men det har funnits ett betydande vetenskapligt motstånd inom Ryssland mot att ansluta sig.

tisdag 22 januari 2019

Riv hjärnridån!

Prenumerera på Ryska posten!  För endast 250 kr/år får du varje vecka diger information om Ryssland och världsläget som media mörkar.

Ryska posten är ett oberoende veckobrev som utges av Stefan Lindgren. Varje vecka sedan 1997.

Läs ett provexemplar här!