onsdag 25 oktober 2023

Ryska posten är ett oberoende nyhetsbrev som ger dig ocensurerade informationer från Ryssland en gång i veckan, i en tid då EU infört censur av ryska medier.

Nyhetsbrevet utkommer sedan 1997 och redigeras av Stefan Lindgren, helt oberoende av andra intressen än de journalistiska.

För 250 kr/år får du ett nyhetsbrev i din epost varje vecka späckat med nyheter från Ryssland.

Sätt in beloppet på bankgiro 403-2132, Gerundium. Glöm inte ange e-postadress. Du kan också swisha beloppet på 0736 151 999. Meddela samtidigt din epost på ryskanyheter@gmail.com.

Just nu har vi ett fint bokerbjudande.

Om du lägger på 100 kr och skickar 350 kronor får du Ryska posten hela 2024 med 47 nummer plus en av följande böcker inklusive porto (74 kr). 

En bra affär!

1.Stefan Lindgren: Dö för Nato? (Oktober 2024)

2.Daniel Ellsberg: Domedagsmaskinen (Gerundium 2024)

3.Saltykov-Sjtjedrin: Sagor (Gerundium 2020)

Ange nummer 1-2-3 i mail eller SMS. Glöm inte postadressen!
 

onsdag 19 april 2023

Ryssland ut ur Ukraina?

USA:s invasion av Irak motiverades som en preventiv aktion för att
förhindra användning av massförstörelsevapen. 

Det har föreslagits att som en "antiimperialistisk" paroll kräva "Ryssland ut ur Ukraina".

Innan man gör det bör man sätta sig in i båda sidors syn. Den västliga synen matas vi med dagligen. Men vad säger egentligen ryssarna?

torsdag 23 mars 2023

Frihet åt Idel-Ural och Kossackien?

Låt oss stärka vänskapen mellan de båda broderfolken!
Affisch från den tyska ockupationen av Ukraina.

Just nu pågår en osedvanlig propagandakampanj mot Ryssland kopplad till Nato:s eskalerande krigföring i Ukraina. USA, som själva inte undertecknat Romstadgan, applåderar schizofrent nog  ICC:s arresteringsorder mot Putin och Storbritannien skickar radioaktiv ammunition till Ukraina.

Tro bara inte att västs aggressiva åtgärder började med rysk inblandning i Ukraina. Västs hållning har med kort avbrott varit densamma i minst hundra år.

torsdag 16 mars 2023

Samtal om Lenin


11 februari år 2000 utspelades följande samtal om Lenin i P1 morgon.

Programledaren Thomas Ramberg hade inbjudit Stefan Lindgren och Gunnar Fredriksson till ett samtal om boken Lindgrens Leninbiografi, som just utkommit på Fischer förlag (ISBN 9789170549311).

måndag 27 februari 2023

Putins tal till federala församlingen 21 februari 2023

Ärade ledamöter av den federala församlingen – senatorer, ledamöter av statsduman! Kära medborgare i Ryssland! Jag håller detta tal i en svår tid för vårt land – det vet vi alla mycket väl – en tid av grundläggande, oåterkalleliga förändringar i världen, en tid av betydelsefulla historiska händelser som kommer att avgöra vårt lands och vårt folks framtid, en tid då var och en av oss har ett enormt ansvar.

För ett år sedan fattades ett beslut om att genomföra den särskilda militära operationen för att skydda människor på våra historiska marker, för att garantera vårt lands säkerhet och för att undanröja hotet från den nynazistiska regim som uppstod i Ukraina efter kuppen 2014. Och steg för steg, försiktigt och konsekvent, kommer vi att ta itu med de utmaningar vi står inför.

Sedan 2014 har Donbass kämpat, försvarat rätten att leva på sitt eget territorium, att tala sitt modersmål; de har kämpat och inte gett upp under blockad och ständig beskjutning, oförblommerat hat från Kievregimen; de har trott och väntat på att Ryssland skulle komma till undsättning.

lördag 23 januari 2021

En miljon från 14 länder invaderade Ryssland

17 döda USA-soldater förs ut ur Sibirien


Många har hört talas om hur  "den gode tsaren" störtades av mordiska  bolsjeviker och hur de ädla vita generalerna kämpade för att befria landet.

Betydligt färre har hört talas om att 14 länder invaderade den unga sovjetstaten med över en miljon man.

tisdag 12 januari 2021

50-talsbilder från Moldaviska SSR

Två bybor poserar för ett porträtt med glas fulla av vin.

Våren 2016 utforskade filmstudenten Victor Galusca en sömnig by i sitt hemland Moldavien och upptäckte några fotografiska negativ i spillrorna av ett övergivet hus.

De kasserade bilderna var ett livsverk, 4 000 fotografier tagna av Zaharia Cusnir, en okänd amatörfotograf som dog 1993.