lördag 16 september 2017

Nato och Ryssland (september 2017)

I dagarna ser vi påtaglig i form av militärmanövrer i öst och väst hur spänningar åter byggs upp i Europa på ett sätt och i en skala som för tankarna till kalla kriget.

Samtidigt försäkrar Natos budbärare, generalsekreteraren Jens Stoltenberg, att alla dessa övningar från Nato-sidan alls inte är riktade mot Ryssland.1