fredag 29 juni 2012

Rysk TV-debatt om Syrien


Onsdagen 6/6 sände den ryska TV-kanalen RTR en nära två timmar lång debatt i serien "Den historiska processen" mellan TV-journalisterna Nikolaj Svanidze och Dmitrij Kiseljov om krigshot från Korea och Vietnam till Syrien idag. Svanidze representerade det "västvänliga" lägret som förespråkade intervention i Syrien medan Kiseljov argumenterade mot intervention och för Kofi Annan-planen.
Vardera sidan hade en expertpanel och i Kiseljovs panel deltog den arabiskkunniga journalisten Anastasija Popova som nyligen besökt Syrien och bl.a staden al- Houla där 108 människor massakrerats. Enligt henne finns det bevis för att offren till övervägande del var regeringslojala som mördats av "rebeller".

På bilder av mördade barn kan man bl.a. se frottéarmband i rödvittsvart som många regeringsanhängare bär. Den norske generalen Mood konstaterade i sina första uttalanden om al Houla att bara ett fåtal av offren hade skador som liknade artilleribeskjutning. Vad man bortsett från i västpressen är att även "rebellerna" har tunga vapen. I al-Howla kunde man enligt Popova konstatera att en del av husen var sprängda inifrån och inte raserade genom artilleribeskjutning. 

Popova rapporterade också om de stora mängder vapen som kommer in i landet, bl.a. med båt från Libanon och visade bilder från beslagtagna vapensändningar. Nikolaj Svanidze, som hela tiden var i underläge, drog emellertid ned applåder med ett inlägg som riktade sig mot vad han menade är ryssarnas tendens att söka fel i USA istället för att sopa framför egen dörr först. Den västvänliga sidans expertvittne Georgij Mirskij, statsvetare vid ett av den ryska vetenskapsakademins institut, argumenterade med patos för att enda räddningen för Syrien är att väst och Ryssland gör upp om att låta Assad falla. 

I det återkommande TV-programmet får publiken kontinuerligt rösta via SMS för att visa sina sympatier. 86 procent sympatiserade med Kiseljov-sidan där även författaren Aleksandr Prochanov och historikern Natalja Narotjnitskaja deltog om än med helt olika vinklar. Den förre betonade den världsomspännande ideologiska kamp som pågår mellan "liberalismen" och "rättvisans" anhängare, till vilka han menade det ryska folket historiskt hör. Den senare betonade den iskalla geopolitiska maktkampen kring världens energirikaste länder, en kamp som steg för steg trängt undan Ryssland. Stundtals gick det hett till i debatten.

Svandize anklagades för bristande patriotism och hans experter för att vara betalda agenter (högst sannolikt var alla tre i vart fall USA-stipendiater). Enligt Prochanov har världskriget redan börjat och det vore hög tid för de ryska myndigheterna att arrestera fiendens femtekolonn. Kiseljovs sida anklagades för att av ren tröghet stödja all världens diktatorer och av princip alltid den sittande makten. Den folkrättsliga aspekten berördes knappast alls av någondera sidan.
. Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar