tisdag 31 juli 2012

Navalnyj spelar bollen till Putin

Förgrundsgestalten för den ryska "oförsonliga" opinionen
Aleksej A Navalnyj sitter nu i Aeroflots styrelse och han gör
Putin en stor tjänst genom att spela upp frågan om ämbetsmän
med hjärtat - och pengarna - i väst.

Den senaste tiden har fokus kommit att hamn på ryska
tjänstemäns utländska intressen. Sedan duman antagit
en lag som karakteriserar alla frivilligorganisationer som
tar utländskt stöd som "utländska agenter" (vilket i sak
är en något liberalare kopia av amerikansk lag från 1938
som föreskriver upp till 5 års fängelse för tagande av utländskt
understöd) har bloggaren och oppositionsprofilen
Aleksej A. Navalnyj påtalat att det finns tjänstemän
som har utländska intressen.

På sin blogg har Navalnyj pekat ut chefen för det ryska
FBI, undersökningskommittén, Aleksandr I Bastrykin
som "utländsk agent" och "spion".

Bastrykin har ännu inte svarat på angreppen som
antagligen är åtalbara. Men saken är den att Bastrykin
inte är helt utan skuld. Bastrykin har upphållstillstånd i
Tjeckiska republiken, som är ett Nato-land, och han äger
en fastighet där.

Enligt Navlnyj borde Bastrykin ha deklarerat detta
som "affärsintressen utomlands" när han korsförhördes
av ett dumautskott 2008. Men det gjorde inte Bastrykin.
Men det anmärkningsvärda här är att Navalnyj direkt
spelar de patriotiska strömningarna i händerna. Det
dröjde inte länge innan det låg ett lagförslag på dumans
bord som ska öka transparensen när det gäller tjänstemäns
tillgångar i utlandet.

Hittills har de bara behövt deklarera dem i sin årliga
skattedeklaration (som är offentlig) men om Sergej
Zjeleznjak (Enat Ryssland) och Ilja Ponomarjov (Rättvist
Ryssland) får igenom sitt förslag ska en tjänsteman
som skaffar sig konto utomlands senast inom en månad
anslå detta på Internet i föreskriven ordning.

Om tjänstemannen missar detta kan han bötfällas
med en halv till en miljon rubel (125 000 till 250 000
kronor). Lagen ska gälla alla, inklusive presidenten.

En inte obetydlig aspekt på lagförslaget är att med införandet
av Magnitskijlagen, som ännu ligger på USAkongressens
bord, får amerikanska myndigheter vidsträckta
möjligheter att frysa enskilda ryska tjänstemäns
tillgångar. Detta kan naturligtvis användas som påtryckningsmedel
på olika befattningshavare, vilket öppnar för
amerikansk inblandning. Genom att offentliggöra vilka
tjänstemän som kan bli måltavla för sådana påtryckningar
motverkas sådana risker.

En opinionsmätning från VTsIOM visar att den nya
lag som gör utlandsstödda organisationer till "utländska
agenter" har stöd av 64 procent av ryssarna. 73 procent
stöder skärpt kontroll av dessa organisationer.
källa: moscow times, new york times, kommersant 27/7


Prenumerera på Ryska posten för färskare nyheter. Första månaden
gratis, sedan 250 kr per år inkl. bonusbok för 200 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar