lördag 22 september 2012

Dostojevskij förbjuden?

Dessvärre är Ryssland idag ett land helt utelämnat åt historisk
mytbildning. Landets turbulenta historia sedan Sovjetunionens upplösning
har skapat grogrund för allehanda konspirationsteorier.

För första gången har landet en generation vuxna som saknar
egna erfarenheter från sovjettiden.

Ett enkelt exempel. Det är ett till leda upprepat påstående att
sovjetmakten förbjöd Dostojevskij.
Varför skulle de ha gjort det? Ville de kanske sätta ett så
mäktigt vapen i händerna på Hitler?

Enligt Radio Liberty kom den första sovjetiska upplagan av Dostojevskij
först efter andra världskriget.

Sanningen är att man i Sovjetunionen fram till november 1981
(hundraårsminnet av hans död), hade publicerat Dostojevskij 428 gånger,
hans samlade verk - 55 gånger i en samlad upplaga på 6 468 000 exemplar.
Totalt hade verk av Dostojevskij spridits i 34 408 000 exemplar.

I synnerhet påstås "Onda andar" ha varit förbjuden. Sanningen är att under
sovjettiden publicerades romanen minst fyra gånger: i Samlade verk (1926-1930),
på förlaget "Akademia" (1935), i en samling verk på 10 volymer (1956-1958),
och i en utgåva på 30 volymer (1972-1974). Sammanlagt såldes "Onda andar"
i mer än 200 000 exemplar.

http://wiki.istmat.info/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar