onsdag 17 oktober 2018

Ryssland väntar inte på uteslutning ur Europarådet


Ryssland kommer inte att ge sina belackare i Europarådet nöjet att utesluta det,  sa utrikesminister Sergej Lavrov i en intervju med tv-kanalen Euronews igår.


Ryssland kommer att lämna Europarådet på egen hand, sa han.

"Vi gick med i Europarådet med antagandet att det erbjuder ett paneuropeiskt universellt rättsligt humanitärt utrymme. De som helt enkelt har undergrävt detta utrymme genom att tillgripa  olagliga åtgärder för att beröva den ryska delegationen lika rättigheter med andra delegationer, de vet vad de gör", fortsatte han.

Enligt Lavrov är det en "liten men bullrig grupp av länder" som driver den provokativa planen att stöta ut Ryssland. Det är oacceptabelt, anser han, att för deras skull riva ner den europeiska organisationen.

Lavrov uttryckte dock förhoppningar att folk "har modet och orken att inte tillåta detta att hända."

"Jag tror inte att Rysslands deltagande i Europarådet är viktigare för Ryssland självt än det är för övriga europeiska länder. Det här är min fasta ställning", avslutade ministern.

Vilka länder som driver hetsen mot Ryssland är ingen hemlighet: Polen, Storbritannien, Baltikum, Ukraina, Sverige, Danmark m fl samt rådets generalsekreterare Thorbjorn Jagland, herostratiskt ryktbar för sitt sätt att förstöra Nobels fredspris (se Fredrik Heffersmehls bok Nobels fredspris).

Först berövades Ryssland stadgevidrigt sin rösträtt 2014 och därmed viktiga delar av sina medlemsrättigheter i organisationen. När sedan Ryssland i juni 2017 upphörde att betala en del av sina avgifter till organisationen har man spelat förvånade och anklagat Ryssland för att inte uppfylla sina förpliktelser.

"Det är nu angeläget att våra medlemsstater snart måste fatta beslut om Ryssland inte betalar. Det här beteendet kan leda till att Ryssland ombeds att lämna rådet", förklarade Jagland för några dagar sedan.

Han vädjade till Europas regeringar att ta sitt ansvar och "hitta en lösning med Ryssland" inför  utrikesministerkonferensen i Helsingfors i maj 2019, sa Jagland till reportrar.

russia today 12/10, war and peace 17/10

2 kommentarer:

  1. If you are interested in being profitable on-line, enjoying in} on Casino Korea is simply the best way to move on. Being a newbie, if you are dealing with out some difficulties in enjoying in} on-line casinos, right here are|listed below are} some methods that can assist you numerous number} in the identical. This is one of the|is amongst the|is doubtless certainly one of the} hottest enjoying in} card games, but when you’re enjoying in} poker, want to|you should|you have to} be careful about which model of the game you’re enjoying in}. Always 메리트카지노 read by way of all the instructions before enjoying in} for actual money. The only local-accessible casino, Kangwon Land, has barely any system to prevent playing addiction as a result of|as a outcome of} it needs to extend its income.

    SvaraRadera
  2. While virtually any recreation may be performed for cash, and any recreation typically performed for cash additionally be|may also be|can be} performed only for fun, some games are usually supplied in a casino setting. An attention-grabbing question is what happens when the person attempting to make recovery is the gambler's spouse, and the money or property misplaced was both the spouse's, or was neighborhood property. This was a minor plot level in a Perry Mason novel, The Case of the Singing Skirt, and it cites an actual case Novo v. Hotel Del Rio. Pro basketball obtained the most attention from bettors 클레오카지노 in the course of the period from January by way of September, garnering 23.6% of all bets. It was followed by baseball at 14.1%, tennis at 12.7% and football at 10.9%. Parlay bets accounted for 20% of whole wagering, in accordance with the lottery board report.

    SvaraRadera