måndag 29 april 2019

Ryssland ratificerar Parisavtalet

Ryssland kan ratificera Parisavtalet om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) före årets slut, sade vice premiärminister Aleksej Gordejev vid sitt möte med Tysklands minister för ekonomiskt samarbete och utveckling Gerd Mueller i Moskva.

Men det har funnits ett betydande vetenskapligt motstånd inom Ryssland mot att ansluta sig.
"Ryssland välkomnar Parisavtalet och anser det vara en solid internationell rättslig grund för en långsiktig klimatlösning. Vi förbereder oss för att ratificera detta dokument i slutet av 2019”, sa Gordejev.

"Vårt primära inhemska mål är att minska utsläppen av växthusgaser till högst 75 procent av 1990 års mängder till år 2020. I själva verket strävar Ryssland efter att hålla utsläppen på samma nivå som de hade för 35 år sedan, vilket är en mycket ambitiös uppgift."

Avtalet undertecknades av Ryska federationen 2015, men har ännu inte ratificerats. Sommaren 2016 uppmanade näringslivet president Vladimir Putin att inte godkänna dokumentet. Den ryska unionen av industrialister och entreprenörer (RSPP) förklarade att genomförandet av avtalet skulle få negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten, och Ryssland hade redan överuppfyllt sina åtaganden att minska utsläppen till atmosfären under 1990 års nivå.

När frågan diskuterades på klimatmötet i december i Katowice, Polen, fick Ryssland kritik för att tillsammans med Saudiarabien och andra oljestater ha vägrat att uttrycka stöd för en ny klimatrapport om konsekvenserna av 1,5 graders uppvärmning. Den ansvariga ryska arbetsgruppen kom dock så småningom fram till att Ryssland bör skriva på. Betecknande är att vetenskapsministeriets representant argumenterade emot en ratificering.

I januari i år hade även RSPP övergett sitt motstånd. Man hade insett att en icke-ratificering skulle kunna leda till olika sanktioner från omvärlden och dessutom försena den teknologiska utvecklingen i förhållande till omrvärlden.

intellinews.com  22/4, tass 23/4
https://energypost.eu/russia-to-consider-ratification-of-paris-agreement/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar