torsdag 7 januari 2021

Mammuttemplets hemlighet

Håriga mammutar befolkade slättlandet i det som idag är centrala Ryssland.

För nära 25 000 år sedan beboddes de centrala och västra delarna av det östeuropeiska slättlandet av människor som byggde ringformade strukturer av mammutben. 

I mars publicerade forskare från Ryssland, Storbritannien och USA resultatet av sin forskning i tidskriften Antiquity.

Redan 1949 gjordes en sensationell upptäckt i Voronezjregionen, ca 40 mil söder om Moskva. Man fann en cirkelformad samling av mammutben, som tagits från ca 60 djur.

Enligt en hypotes migrerade mammutar (och efter dem jägare-samlare) till området, eftersom det fanns en sötvattenkälla där som inte frös på vintern. Detta var den period då den sista nedisningen nådde sin maximala utsträckning.

Under utgrävningen fann forskarna en ovanligt stor struktur av benen från dussintals ulliga mammutar - totalt 51 underkäkar och 64 separata skallar användes för att uppföra "väggarna" som täcktes med hudar från ren, häst, björn, varg, rödräv och räv.

Inne i byggnaden fann forskarna spår av växter som människorna kunde äta eller använda för att göra läkemedel, trådar eller vävnader. Bland fynden finns också mer än 300 miniatyrstenverktyg, som eventuellt användes för tillverkning av andra verktyg eller styckningsdjur.

Vid kanten av "bencirkeln" fanns tre stora gropar fyllda med stora ben av mammutar.


En cirkel med 12,5 meter diameter full av mammutben.

Inledningsvis antog experter att djurets kvarlevor användes som byggmaterial på grund av bristen på träd. Under utgrävningarna hittades dock träkolsfragment, vilket indikerar att det fanns byggmaterial. Det är inte klart varför de gamla människorna valde ett mer tidskrävande sätt att resa en byggnad..

"Det är mycket svårt att få ihop ett sådant antal ben. Mammutar jagades eller söktes där de hade dött. I vart fall är mammutben mycket tunga, och redan att bara bära dem kräver  en hel del ansträngning " - konstaterar en av forskarna, Alexander Pryor från universitetet i Exeter.

Кости мамонтов. Фото: Alex Pryor 

 Underligheterna slutar inte där. Byggnadens diameter är ca 12,5 meter. Forskarna tror att det var nästan omöjligt att bygga ett tak för ett så stort objekt. Följaktligen kunde "bencirkeln" inte fungera som ett skydd. Dessutom har arkeologer inte hittat några tecken på att folk skulle ha bott en längre tid i benhyddan.

Varför la våra förfäder ned så mycket kraft och resurser på denna byggnad? Även om vi bara kan anta att den enorma bencirkeln hade viss rituell betydelse, var något som liknade "mammuttempel", i allmänhet cirklar och ringar av improviserat material mycket populära i antiken: för 176 000 år sedan skapade neandertalare  stalagmitringar i Brunikelgrottan, för 25 000 år sedan, byggde det paleolitiska folket runda byggnader av ben, och för 5 000 år sedan byggde änniskor, även då med stor ansträngning,  stenringar i Stonehenge.

När det gäller Voronezjfyndplatsen som kallas "Kostionok 11" är dock en mer praktisk förklaring möjlig: bencirkeln kunde vara ett lager för livsmedel. Forskarna hoppas att ytterligare forskning kommer att bidra till att hitta en lösning på "mammuttemplets" gåta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar