torsdag 19 december 2013

Hög tid prenumerera

Ryska posten är ett nyhtesbrev helt tillägnat nyheter från Ryssland. Det kommer en gång i veckan, 47 veckor om året. Priset är 250 kr för privatpersoner, 600 kr för företag vilket inkluderar rätt att använda materialet med uppgivande av källa.
Den som prenumererar nu, före Trettondagen får som välkomstgåva Åke Kilanders väldokumenterade bok "Vietnam var nära" (Leopard 2007) om solidaritetsrörelsen som formade en hel generation. Prenumerera genom att sätta in 250 el. 600 kr på plusgiro 399456-3.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar